Cementová hmota s přísadou trasu pro vytvoření vodopropustného podloží pro venkovní pokládku dlažby z kamene a cihel.

Zrnitost 1,5–4 mm, spotřeba cca 16 kg/m² při 1 cm vrstvě. Zrnitost 0–8 mm, spotřeba cca 18 kg/m² při 1 cm vrstvě. Pevnost v tlaku min. 16 N/mm², vodopropustnost >1000 l/m²/3 cm vrstva/hod.

Balení 30kg

Barva šedá

TDM

Trascementová drenážní hmota