Malta s přísadou trasu pro zdění, pokládku a současné spárování kamene, pro pokládání do středního maltového lože tloušťky min. 20 mm.

Zrnitost 0–4mm, pevnost v tlaku min. 10N/mm², vydatnost 19,5l/30kg, spotřeba cca 15kg/m²/10mm tloušťky vrstvy.

Balení 30kg

Barva šedá

 

NVL 300

Malta s přísadou trasu pro zdění, pokládání a současné spárování kamene